Nemáte nainštalovaný Flash plugin, potrebný pre korektné zobrazanie animácie.

Nainštaluj plugin.

Sklo

 

Izolačné sklá

Schüco navrhuje tepelne najúspornejšie okná na trhu. Kombinácia osemkomorového profilu s presklením Sporotherm Super, garantuje Schüco najlepšie tepelno-izolačné parametre okien, akých je vôbec možné dosiahnuť! Všade tam, kde technológie výroby už neumožňujú spracovať zložitejšie okenné riešenia, má SEDMA Slovakia v spojení s Schüco technologický náskok.

Izolačné dvojsklá sú konštruované ako dve tabule skla, ktorých vzdialenosť vymedzuje dutý dištančný medzisklenný rámik (resp. rámik z plastu alebo nerezovej zliatiny) plnený vysušovacím prostriedkom. Obvodové spojenie tabúl skiel s dištančným rámikom je spojené adhéznym, trvale plastickým tmelom. Vonkajší obvod tabúl skiel a rámika je vyplnený trvale pružným, vulkanickým tmelom.

Štandardné dvojsklo plnené plynom Argón má parameter tepelnej priepustnosti Ug 1,1. Štandardné trojsklo vyplnené Argónom má parameter tepelnej priepustnosti Ug 0,3 až 0,7 podľa zloženia trojskla. Presklenie HeatMirror je vyplnené rôznymi zmesami plynu až po čistý Kryptón a v medzisklennom priestore sú naviac špeciálne fólie, ktoré tvoria tzv. "tepelné zrkadlo". Oproti klasickému dvojsklu alebo trojsklu má presklenie HeatMirror podstatne lepšie tepelno-izolačné parametre, zahrňuje v sebe UV filter s účinnosťou až 98% a má odrazivú schopnosť, čo sa prejaví na nákladoch za vykurovanie. Oproti trojsklu má HeatMirror nižšiu hmotnosť a nezaťažuje toľko kovanie! Parametre tepelnej priepustnosti sa u skiel HeatMirror pohybujú od Ug 0,6 až Ug 0,4. Heat Mirror je fólia pokrytá nízkoemisná vrstvou, ktorá je vo vnútri izolačného dvojskla. Výsledkom je trojvrstvový systém s dvomi oddelenými komorami (analógia trojskla) avšak s hmotnosťou dvojskla. Na rozdiel od ostatných viackomorových systémov (napr. trojsklo) umožňuje tento model umiestniť špeciálne nízkoemisné pokovovanie medzi vonkajšou a vnútornou tabuľou tam, kde je ich vplyv najúčinnejší. Táto vrstva spôsobuje selektívnu priepustnosť a odraz elektromagnetického žiarenia o určitých vlnových dĺžkach. Pre viditeľné svetlo je priepustná a zároveň odráža infračervené (teplo prenášajúce) žiarenie a škodlivé ultrafialové žiarenie.

Izolačné sklá Heat Mirror odrážajú tepelné žiarenie späť k zdroju. To znamená von v lete, keď chceme aby neprenikalo do miestnosti, a do vnútra v zime, keď chceme aby teplo zostalo vo vnútri.

Izolačné sklá Heat Mirror majú priepustnosť viditeľného svetla v širokom rozmedzí 70 až 30 % a úzko to súvisí s priepustnosťou infračerveného žiarenia. Čím nižší prestup slnečného žiarenia, tým nižší je aj prestup viditeľného svetla. Priepustnosť ultrafialového žiarenia je pre všetky typy fólií prakticky rovnaká a výrobca garantuje priepustnosť menej ako 1%. Väčšinou je však množstvo UV žiarenia za fóliou takmer nemerateľné a blízke nule. Štandardné dvojsklo (20%) a trojsklo (8%) nezaistí ochranu pred UV lúčmi spôsobujúcimi blednutie farieb v interiéri. Veľmi dôležitou vlastnosťou je priepustnosť v IR oblasti spektra, pretože tá rozhoduje o tepelno- izolačných vlastnostiach výrobku. Túto vlastnosť je veľmi zložité charakterizovať jednou hodnotou, pretože priepustnosť je funkciou vlnovej dĺžky žiarenia a pre všetky fólie Heat Mirror s narastajúcou vlnovou dĺžkou klesá. Pri radiačnom odovzdávaní tepla je rozhodujúcim faktorom teplota telesa emitujúceho žiarenia. Zatiaľ čo pre blízku IR oblasť spektra (slnečné žiarenie) je fólia tepelného zrkadla viac priepustná (vyšší podiel žiarenia prejde), pre vzdialenejšiu IR oblasť (žiarenie telies o teplotách blízkych teplotám v budovách) je fólie nepriepustná.

Merania v skúšobni CSI Zlín preukázali, že spôsob riešenia okraju izolačného skla s medzisklennou fóliou dosahuje minimálne rovnaké parametre ako teplé rámiky plastové a kompozitové. Izolačné dvojsklá s medzisklennou fóliou HEAT MIRROR poskytujú zvýšenie hlukového útlmu o 2dB oproti klasickému dvojsklu.