Nemáte nainštalovaný Flash plugin, potrebný pre korektné zobrazanie animácie.

Nainštaluj plugin.

Dokumenty na stiahnutie

 

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamný letáčik

Etický kódex

Pravidlá

Protokol o zameraní

Zmluva o dielo

Kúpna zmluva

Preberací protokol

Návod na údržbu

Reklamačný poriadok