Nemáte nainštalovaný Flash plugin, potrebný pre korektné zobrazanie animácie.

Nainštaluj plugin.

Financovanie

 

Ponúkame vám možnosť financovania formou splátkového predaja či spotrebiteľského úveru. Všetky náležitosti spojené s poskytnutím úveru si vybavte v mieste bydliska.

Ako postupovať? 

Zvolíte si zálohu v minimálnom objeme 10 % celkovej ceny zákazky a určíte si dĺžku splácania. Predložíte potrebné doklady, vyplníte žiadosť, po overení údajov získate potvrdenie o uzavretí zmluvy, nám zaplatíte zvolenú zálohu v hotovosti a zostávajúcu čiastku uhradíte postupne v pravidelných mesačných splátkach, ktoré ste si zvolili.

Všeobecné podmienky

- občan SR starší ako 18 rokov

- platný občiansky preukaz

- druhý doklad pre overení totožnosti

- doklad o preukázaní trvalého zdroja príjmov

- doklad pre overenie adresy (SIPO, výpis z účtu)

- finančná hotovosť - zálohová platba