Nemáte nainštalovaný Flash plugin, potrebný pre korektné zobrazanie animácie.

Nainštaluj plugin.

Výroba

 

Výrobná technológia a postup výroby

Sme výhradným dovozcom firmy Sedma systém, firmy ktorá patrí medzi najväčších a najlepšie vybavených výrobcov okien a dverí v Českej republike. Sofistikovaná moderná výrobná technológia Elumatec predstavuje automatizovaný, výrobkovo usporiadaný proces, riadený v systéme ISO 9001. Ide o nadväzujúce výrobné operácie, pracoviská sú umiestnené za sebou podľa technologického postupu a polotovar prechádza celou výrobou rýchlo a priamočiaro.

Profily o dĺžke 6,5 m sa umiestňujú do zásobníka nárezového centra alebo k píle. Ide o stroj so špeciálnym programovým vybavením. Počítač prijíma dáta z TPV o type profilu a konečných rozmeroch rámu a krídla okna. Stroj oddelí z profilovej tyče príslušný diel, vyfrézuje potrebné otvory. Výstuže o hrúbke stien 1,5 mm sa režú v intervale po 50 mm. Píla umožňuje rezať i celé zväzky výstuží naraz, čo zvyšuje produktivitu. Potom sa skompletizujú výstuže s profilmi - profil sa zoskrutkuje poloautomatom, dôjde k spojeniu výstuhy s profilom. Na záver sa do profilu vyvŕtajú montážne otvory.

Pripravené profily sa v rohoch zvaria počítačom riadenou štvorhlavovou zváračkou. Oproti dvojhlavým zváračkám, kde sa rámy a krídla kompletizujú poloautomaticky, je proces úplne pod kontrolou počítača a výsledný produkt je maximálne presný. Piesty tlačia profily k sebe pod tlakom 2,5 - 4 barov vo všetkých rohoch súčasne. Zvarený prvok ďalej putuje k fréze na začištenie rohov. Aj tu ide o automatizovaný stroj riadený počítačom, vybavený sadou fréz, vrtákov a nožov na plast. Automat je vybavený dômyselným manipulačným mechanizmom, ktorý si zvarený prvok otáča sám bez ohľadu na jeho rozmer.

Celoobvodové kovanie je mechanizmus, pomocou ktorého je krídlo upevnené v ráme a pomocou ktorého sa pohybuje (otvára a sklápa, posúva..). Ide o systém oceľových dielov s povrchovou úpravou. Tento systém prenáša pohyb okolo celého obvodu krídla pomocou vedenia a rohových prenášačov. Súčasťou systému sú uzavieracie západky (na krídle) a uzavieracie kamene (na ráme), ktoré sú umiestnené na každej strane okna, takže krídlo k rámu dolieha veľmi tesne po celom obvode okna. Rámové diely sa pripevňujú na rámový zvarený prvok, krídlové diely sa umiestňujú do kovacej drážky na krídlový zvarený prvok, pomocí vrutov. Spravidla ide o ručnú prácu vykonávanú na kovacom stole s príručným skladom dielov kovania, ktorú montážny pracovník vykonáva podľa rozpisky kovania z TPV. Kovací stôl je vybavený profesionálnou pneumatickou skrutkovacou hlavou so zásobníkom vrutov. Celý proces okovania trvá asi 2 minúty.

Medziproduktom je okno bez izolačného dvojskla a krytiek. Zasklievanie je ručná práca. Najprv sa vložia do krídla zasklievacie podložky, potom sa vloží izolačné dvojsklo. V priestore tak vznikne uhlopriečna sila, ktorá zaisťuje správnu polohu dvojskla v krídle a znižuje tak riziko nesprávnej funkčnosti krídla, najmä sadnutie krídla. Dvojsklo sa zaistí zasklievacími lištami, ktoré sú súčasťou profilového systému. Profilový systém Schüco umožňuje osadenie skiel hlbšie ako je to pri iných profilových systémoch! Tým je docielená vyššia konštrukčná stabilita okna a taktiež zmenšenie tepelného mostu v časti medzi sklom a profilom.

Zasklené okno následne prejde výstupnou kontrolou. Kontroluje sa funkčnosť okna, otváranie, sklápanie a taktiež celková kvalita prác. Potom sa okno umiestni na skladovací stojan v skladovacom priestore, kde je pripravené na expedíciu.